AKNĪSTES VIDUSSKOLA AICINA DARBĀ SAIMNIECĪBAS PĀRZINI

AKNĪSTES VIDUSSKOLA AICINA DARBĀ SAIMNIECĪBAS PĀRZINI

Amata nosaukums – Saimniecības pārzinis (pilna slodze)

Galvenie amata pienākumi:

 1. Vadīt skolas saimniecisko darbu;
 2. Plānot, vadīt un kontrolēt tehnisko darbinieku darbu, nodrošinot saimniecisko darbu izpildi.
 3. Vadīt ugunsdrošības un darba aizsardzības darbu skolā (iespējama apmācības nodrošināšana ugunsdrošības un darba aizsardzības jomā)
 4. Darba pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība un specifiskās prasības vismaz vidējā izglītība un zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, vēlama darba pieredze saimnieciskā darba organizēšanā un vadīšanā.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences un prasmes

 1. Skolas saimniecisko darbu pārzināšana un izmaksu sastādīšanas prasme remontdarbiem, piedalīties remontdarbu veikšanā.
 2. Prasme plānot un organizēt savu darbu un tehnisko darbinieku darbu, atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem.
 3. Komunikācijas un sadarbības prasmes.
 4. Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.
 5. Prasme strādāt komandā.
 6. Spēja reaģēt uz skolas tehnisko darbu vajadzībām.
 7. Pašvērtējuma prasmes.
 8. Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 9. Prasme strādāt ar biroja tehniku.
 10. Izpratne par tehnisko iekārtu rasējumiem.

Darba vietas adrese: Aknīstes vidusskola, Skolas iela 19 , Aknīste, Aknīstes novads, LV- 5208

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas 655.00 €

Pieteikšanās amata vakancei: Pieteikumu iesniegt līdz 2020.gada 29.jūlijam (ieskaitot) elektroniski - aknistevs@gmail.com , vai personīgi Aknīstes vidusskolā Skolas iela 19 , Aknīste, Aknīstes novads, LV- 5208

Kontaktpersona – Aknīstes vidusskolas direktore A. Voitiške, tālr. 26670207