AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Aknīstes senioru centrs

Arhīvs ( Biedrība "Aknīstes senči")

 

Prieks dzīvot, prieks kopā nākt, prieks kopā darīt!

Aknīstes senioru centrs

Adrese : Dzirnavu iela 9, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208

Aknīstes Senioru centrs izveidots, lai iedvesmotu Aknīstes seniorus būt veseliem, dzīvespriecīgiem, pārliecinātiem par savām tiesībām un vajadzībām. 

Aknīstes senioru centra  mērķis ir informēt un izglītot seniorus, uzlabot viņu dzīves līmeni, aizstāvēt intereses, integrēt  Aknīstes novada sabiedriskajā dzīvē, kā arī iesaistīt projektos, kursos, kultūras un atpūtas pasākumu rīkošanā un apmeklēšanā. 

Senioru centra pasākumi  palīdz cilvēkiem izrauties no vientulības, atrast vaļaspriekus, domubiedrus un rīkot kopīgus pasākumus, piedalīties konkursos un ekskursijās.

1. jūlijā Senioru centrā Aknīstē "Baskāju takas" atklāšanas pasākums 

Aknīstes Senioru centrā retro erudīts

Aknīstes seniori stāsta par saviem vaļaspriekiem

Aknīstē aizvadīti Meteņa svētki 

Ziemassvētku pasākums senioriem

Aknīstes novadā durvis ver senioru dienas centrs (2014.gada 1. martā)