Aknīstes novadpētniecības muzeja kopsavilkums par 2018. gadu

Aknīstes novadpētniecības muzeja kopsavilkums par 2018. gadu

Pirms 2019.gads ir ieskrējies…

Pirms esam sākuši pierast pie jaunā gadu skaitļa “2019” pieraksta, vēlos veikt īsu kopsavilkumu par nupat aizvadīto “veco” gadu Aknīstes Novadpētniecības muzeja darbībā.
Pirmkārt – vislielākā pateicība tiem mūsu novada bijušajiem, esošajiem vai nejaušības pēc ar Aknīstes novadu saistītajiem cilvēkiem, kuri muzejam 2018.gadā dāvinājuši visdažādākos priekšmetus – fotogrāfijas, dokumentus, gramofona adatu kārbiņu… Muzejam dāvināto priekšmetu kopējais skaits 2018.gadā ir 533 vienības. Par šo sirsnīgs paldies - Normundam Mežaraupam, Annai Pudānei, Zigrīdai Jasinevičai, Helēnai Deņisovai, Ingrīdai Vendelei, Ilzei Līdumai, Anastasijai Curikovai, Ritai Rubiķei, Ziedonim Mežaraupam, Jeļenai Multiņai, Inai Sēlei, Silvijai Jaujeniecei, Līgai Miglānei, Inārai Raupei, Aļģim Paškonim, Vinetai Jaujeniecei, Andrim Zībergam, Ernai Kakstānei, Mētrai Arntei, Darjai Strazdiņai, Viktoram Ļahtiņinam, Dacei Jaujeniecei, Aigaram Plūmem, Aknīstes vidusskolai, Ārijai Mačulānei, Līgai Ivanovai, Antrai Minkevičai, Ģirtam Ozoliņam, Andrejam Spolem, Aknīstes novada pašvaldības Sociālajam dienestam, Agrim Miglānam, Valijai Kancānei, Monikai Ģilei un Vitai Dortānei.
Pagājušā gada pavasaris bija pirmais gads muzeja vēsturē, kad tika veikta profesionāla restaurācija atsevišķiem muzeja krājumā iegūtajiem priekšmetiem – šoreiz tie bija 2 koka krēsli, kas iegūti ekspedīcijā Gārsenes pagastā. Īss paskaidrojums - 2017.gada vasarā devos ekspedīcijā uz Gārsenes pagastu, kur kādā no viensētu šķūnīšiem man tika dota izvēle “ņemt muzejam to, kas tur ir”. Dotā iespēja bija tik labvēlīga, jo “tur nekā nebija…”. Tomēr acīs iekrita divi savu laiku pilnībā nokalpojuši krēsli – ķirmju bojāti, salauztām sēdvirsmām, izkustinātām savienojumu vietām un notrunējušiem kāju galiem. Kaut mēbeļu bojājumi šķita lieli, tomēr nepameta sajūta, ka krēsliem ir lielāka nozīme nekā ātrumā varētu šķist. Rezultātā krēsli nonāca muzejā. Pēc saziņas ar restauratoriem secinājām, ka krēsli ir glābjami un tika sākta restaurācija. Interesants fakts atklājās, kad restaurācijas procesā tika veikta netīrumu noņemšana no viena krēsla atzveltnes daļas – te ar zīmuli bija veikta atzīme, ka krēsls darināts Ilūkstes apriņķa Gārsenes pagastā (šādas atzīmes tika veiktas mēbelēm, kuras tika izstādītas Etnogrāfijas izstādēs Vispārējo Dziesmu svētku laikā); savukārt otrs krēsls pēc attīrīšanas no netīrumiem liecināja par faktu, ka amatnieks ir bijis vai nu taupīgs, vai trūcīgs, bet katrā ziņā talantīgs – jo krēsls ar pieticīgu darbarīku klāstu izgatavots profesionāli, izmantojot 3 koku sugu koksni: bērzu, ozolu un egli. Šeit jāpiebilst, ka 20.gs.30tie gadi bija tas laiks, kad Gārsenes pagasts varēja lepoties ar saviem amatniekiem tik ļoti, ka 3 sējumos izdotajos “Latvju rakstos” kā kokamatniecības paraugs Latvijā ir rādīti tieši Gārsenes pagastā tapušie darbi. Un tagad ir pamats domāt, ka mazu daļu no savulaik slavenās Gārsenes kokamatniecības ir izdevies izglābt. Krēslu restaurāciju un restaurācijas pasu sagatavošanu veica būvgaldniecības un mēbeļu izstrādājumu restauratori – Ieva Zilberte un Jānis Tolpežņikovs (SIA “Koka darbnīca”).

Nezināma Gārsenes amatnieka izgatavotais krēsls (20.gs.30-tie gadi)
pirms un pēc restaurācijas (foto J.Tolpežņikovs)
 
2018.gads bija laiks, kurā mērķtiecīgi tika uzsākta muzeja bibliotēkas krājuma izveide – kas nozīmē, ka muzejs sadarbībā ar V.Ancīša Aknīstes bibliotēku veic kopīgu jauno grāmatu atlasi un izvēli iegādei – muzejā nonākot tām grāmatām, kurās ir specifiska informācija par Aknīstes novada teritorijai raksturīgajiem faktiem, norisēm, amatniecības tradīcijām utt. Visas šīs grāmatas tiek iekļautas digitālajā bibliotēku katalogā ALISE. Katalogs ir pieejams ikvienam interneta lietotājam. Jāpiebilst gan, ka neviena no muzeja bibliotēkā esošajām grāmatām netiek izdota lasīšanai uz mājām; ar grāmatu saturu var iepazīties muzejā uz vietas.
Par jaunāko grāmatu klāstu informēšu arī ar novada avīzes un mājas lapas starpniecību.
2018.gads muzejam ir bijis nozīmīgs arī ar Kultūras ministrijas doto atļauju izmantot akreditētu muzeju privilēģiju – veikt muzeju priekšmetu digitalizāciju Nacionālajā muzeju kopkatalogā – www.nmkk.lv . Šī dotā iespēja nozīmē, pirmkārt, uzticību Aknīstes Novadpētniecības muzejam, otrkārt – tā aiztaupīs laiku nākotnē, jo ikviens priekšmets, kas muzejam būs dāvināts, jau šogad tiks iekļauts digitālā kataloga darba vidē, bet tiklīdz muzejs tiks akreditēts, tā visi katalogā iekļautie priekšmeti un to apraksti būs aplūkojami publiskajā kataloga www.nmkk.lv vidē.
Lai nesaskumst tie, kas internetu nelieto – muzejs veido un veidos arī ar roku pāršķiramo katalogu un uzskaites sistēmu, jo tikai šāda veida – manuālie katalogi, ir pierādījuši, ka tie var pastāvēt pat gadsimtiem ilgi.
Vēlreiz pateicība visiem dāvinātājiem un lai Jums veselība, lai dzīvesprieks un iespējas darīt labus darbus!
 
Līga Jaujeniece,
Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāja