Aknīstes Novadpētniecības muzeja bibliotēkas jaunākās grāmatas

Aknīstes Novadpētniecības muzeja bibliotēkas jaunākās grāmatas

1. Anna Antens “Aušana” /Atkārtots izdevums - Lauksaimniecības pārvaldes pirmizdevums 1931. gadā/, 2017.

2. Ausma Bērziņa, Edīte Pulere, Alberts Kreņevskis “Gārsene un gārsenieši” , Latgales Druka 2016
3. Aija Demberga “Sēlija” , Nacionālais apgāds, 2008
4. Dagmāra PrībergaMežģīņu mantojums Latvijā”, Latviešu tautas mākslas savienība, 2016
5. Irita ŽeiereArheoloģiskais tērps: tā darināšana, valkāšana un komplektēšana mūsdienu Latvijā”, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2017
6. Luāna LoinerteFiladelfija. Imants Mežaraups - dzīvē un mūzikā” , Jumava, 2017.
7. Mirdza Lazdiņa “Tēva skola”, Vides un tūrisma attīstības klubs "Sēlija", 2017.
8. “No Sēlijas pūra...” / sast. Ieva Jātniece/, Jumava, 2017.
9. Ilmārs Mežs“Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos : Latgale”, Latviešu valodas aģentūra, 2017.
10. Daina Kraukle“Gadatirgi Latvijā /Zemgale/”, Jumava, 2014
11. Andrejs Johansons Latvijas kultūras vēsture”, Jumava, 2011
12. Mārīte Putniņa Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Aizkraukles un Jēkabpils rajonos”, Neputns, 2018.
13. Valdis Muktupāvels Tautas mūzikas instrumenti Latvijā”, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2017.
14. Pēteris Apinis Latvijai 100” /Latvijas valsts simtgadu vēstures brīvs pārstāsts un vizualizācija fotogrāfijās un mākslas darbos /, Medicīnas apgāds, 2018.
15. Edmunds Krastiņš Latvijas rūpniecība XIX-XXI gadsimtā” , Jumava, 2018.
16. Ieva Pīgozne-Brinkmane Latviešu apģērbs” , Zvaigzne ABC, 2018.
17. Modris Esserts Bruņutehnika Baltijā (1915-1941)”, Zvaigzne ABC, 2018.
NB! Grāmatas netiek izsniegtas uz mājām.
Ieteicams savu apmeklējumu saskaņot pa tālruni: 26436978 vai e-pastu: muzejs@akniste.lv
 
Pārējo muzeja bibliotēkā esošo grāmatu klāsts skatāms digitālajā bibliotēku katalogā ALISE.