Aknīstes novada zemnieku un uzņēmēju vakars

Aknīstes novada zemnieku un uzņēmēju vakars

1. aprīlī  plkst. 20.00  Gārsenes kultūras namā  Aknīstes novada zemnieku un uzņēmēju vakars. Muzicēs Gārsenes VIA. Dalības maksa 2.00Ls .

Pieteikties līdz 28.03. 2011.

Gārsenes pagasta pārvaldē telef. 26389739

26389739

Asares pagasta pārvaldē

telef. 26401153

Aknīstē

pie I. Butkus telef. 26102493

vai pie L. Prandes telef. 26386407.