Aknīstes novada Vēlēšanu komisija izsludina pieteikumu pieņemšanu darbam Aknīstes novada vēlēšanu iecirkņu komisijās 12.Saeimas vēlēšanās (pagarināts)

Aknīstes novada Vēlēšanu komisija izsludina pieteikumu pieņemšanu darbam Aknīstes novada vēlēšanu iecirkņu komisijās 12.Saeimas vēlēšanās (pagarināts)

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

· kurš prot latviešu valodu;
· kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
· kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
· kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
· kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
 
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
· reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
· ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
· attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
 
Pieteikuma veidlapa atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā http://web.cvk.lv/pub/public/30689.html
 
Pieteikumi jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldības administrācijas kancelejā Aknīstē, Skolas iela 7, 1. kabinetā no 2014.gada 5.augusta līdz 19.augustam plkst.17.00. Pagarināts līdz 21.augustam(ieskaitot)