Aknīstes novada Vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos darbam Aknīstes novada vēlēšanu iecirkņu komisijās

Aknīstes novada Vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos darbam Aknīstes novada vēlēšanu iecirkņu komisijās
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļiem var būt LR pilsoņi, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par komisijas locekli nevar būt Saeimas, novada domes deputāts, kā arī persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.
Pieteikuma veidlapa atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā http://web.cvk.lv/pub/public/30478.html
Pieteikumi jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldības administrācijas kancelejā Aknīstē, Skolas iela 7, 1. kabinetā līdz 2013.gada 16.aprīlim plkst.17.00.