Aknīstes novada pašvaldības Sociālais dienests atgādina

Aknīstes novada pašvaldības Sociālais dienests atgādina

ATGĀDINĀJUMS!

Aknīstes novada pašvaldības Sociālais dienests atgādina, ka pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”, tiek piešķirtas brīvpusdienas:
 

 

1) 100% apmērā daudzbērnu ģimeņu bērniem (3 un vairāk bērni), kuri apmeklē Aknīstes novada vispārējās izglītības iestādes, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu;

 

2) 50% apmērā Aknīstes novada izglītības iestāžu 4.un 5.klases skolēniem, neņemot vērā skolēna deklarēto dzīvesvietu:

 

3) 50% apmērā 5 un 6-gadīgajiem bērniem, kuriem ir obligātā apmācība Aknīstes novada vispārējās izglītības iestādēs, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu.

 

1., 2., un 3.klases skolēniem tiek nodrošinātas valsts apmaksātas brīvpusdienas.

 

Lūdzam vecākus iesniegt iesniegumus Aknīstes novada domē pie sekretāres (1.kabinets).
Informāciju sagatavoja S.Silaraupe