Aknīstes novada pašvaldības pārstāvji pieredzes apmaiņā Ērberģē

Aknīstes novada pašvaldības pārstāvji pieredzes apmaiņā  Ērberģē

Trešdien Aknīstes novada vairākums deputātu un domes administrācijas darbinieki apmeklēja kaimiņu -Neretas novada Mazzalves pagastu, lai gūtu pieredzi, kā apsaimniekot vēsturiskās ēkas novadā. Ērberģes muižai var vilkt paralēles ar Gārsenes pili, tāpēc būtiski bija uzzināt, kā Mazzalvē paralēli pamatskolas dzīvei tiek realizēti projekti, pilnveidota materiāli tehniskās bāze un pašu spēkiem sakārtota vide. Ar pamatīga saimnieka skatījumu, skolas direktors Aivars Miezītis dalījās pieredzē par skolas sadarbību ar pašvaldību, ar nevalstisko organizāciju ‘’Ērberģietes”, ar dažādām valsts institūcijām.

 

Direktora vietniece Žanna Miezīte lepojās ar modernu kabinetu aprīkojumu, kurš var konkurēt ar pilsētu vidusskolām. Mazzalves pamatskola izveidojusies par daudzfunkcionālu izglītības centru, kurā izglītoties var gan pirmsskolas vecuma bērni, gan obligātā skolas vecuma audzēkņi, gan pieaugušie.

 

Viesus un tūristus īpaši tā laika stilā sagaida vācu barons. Muiža ar tās apkārni un dažādām izklaides programmām, ir pieprasīts tūristu objekts.Radās ideja, ka nākotnē kādā tūrisma maršrutā varētu iekļaut Ērberģes muižu un Gārsenes pili.

Pateicība Mazzalves pagasta pārvaldei un pamatskolas administrācijai par viesmīlīgo uzņemšanu un jaunām idejām.