Aknīstes novada pašvaldība izsludinātā projektu konkursa iedzīvotājiem rezultāti 2020.gadā

Aknīstes novada pašvaldība izsludinātā projektu konkursa iedzīvotājiem rezultāti 2020.gadā

2020. gada Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursā iesniegti 10 projekti, no tiem 8 atbilda administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un tika izvērtēti arī pēc kvalitatīvajiem kritērijiem. Atbilstoši vērtējumam, projekti tiek sarindoti sekojoši:

1. Iedzīvotāju grupas „Radžupieši” projekts „Lekciju un nodarbību cikls „Būt harmonijā”” (18.7 punkti);

Aknīstes novads nav blīvi apdzīvots, iedzīvotāju iniciatīvu grupa vēlas piedāvāt iedzīvotājiem satikties izglītojošu lekciju un praktisko nodarbību ciklā, kas mācīs ķermeņa fizisko un garīgo harmoniju, un saskaņu ar dabas procesiem. Projekta ietvaros notiks meditācija, joga, vingrošana, lekcijas par ārstniecības augiem uzturā, pirts nozīmi, profesionāļu vadīta fotosesija dabā, eļļu un tinktūru gatavošanas meistarklases.

 

2. Iedzīvotāju grupa „Aknīstes novada sporta entuziasti” projekts „Sports – veselīgs dzīvesveids” (17.8 punkti);

Lai nodrošinātu Aknīstes novada iedzīvotājus (nešķirojot pēc vecuma un fiziskās sagatavotības) ar kvalitatīvu sporta inventāru, projekta realizācijas gaitā tiks iegādāts kvalitatīvs inventārs jau esošajiem praktizētajiem sporta veidiem: badmintonam, novusam, galda tenisam. Papildus tiks iegādāts jauns aprīkojums sporta veidu dažādošanai un iedzīvotāju iesaistīšanai: šahs, dambrete, šautriņas, galda futbols, basketbola, futbola un volejbola bumba.

 

3. Aknīstes evaņģēliski luteriskās draudzes projekts „Sakopta vide mūsu pilsētā – baznīcas apkārtnes sakārtošana” (17.7 punkti);

Aknīstes luterāņu baznīca (1865) ir vecākā saglabājusies būve Aknīstē, tādēļ ir nepieciešami būtiski ieguldījumi tās saglabāšanā, lai pēc iespējas ilgāk būtu iespējas to izmantot. Projekta realizācijas gaitā tiks sakārtota baznīcas apkārtne: izveidoti apstādījumi, salaboti pakāpieni pie ārdurvīm, nojaukts šķūnītis, izvietota āra tualete.

 

4. Biedrības „Sēlijas laivas” projekts „Zaļais pikniks ar „Sēlijas laivas”” (17.5 punkti);

Lai veicinātu sabiedrības izpratni un vairotu zināšanas par dabas vērtībām un to saudzīgu izmantošanu, biedrība vēlas pievērst uzmanību svaigēšanai kā papildinošam elementam ceļā uz veselīgu dzīvesveidu. Projekta paredzēts īss laivu brauciens ar vides gidu un svaigēšanas ekspertu, kā arī neliels pārgājiens pa Aknīstes novadu, kurā izzināt Aknīstes kultūru, vēsturi un dabu kopā ar gidiem. Paralēli aktīvās atpūtas pasākumiem notiks vides sakopšanas talkas, padarot Aknīstes novada dabas un pilsētas vidi sakoptāku.

 

5. Iedzīvotāju grupa „Labieši” projekts „Gārsenes skolai - 180” (17.3 punkti);

1840. gadā savu darbību uzsāka Gārsenes skolas, kurā ik pēc pieciem gadiem tika rīkoti skolas salidojumi, kas bija kupli apmeklēti un novērtēti no absolventu puses. Par spīti tam, ka Gārsenes skola kopš 2015. gada ir slēgta, vēlme pēc skolas vēstures faktu, tradīciju un atmiņu nodošanu nākamajām paaudzēm nav zudusi. Projekta ietvaros tiks noorganizēts bijušo absolventu un citu interesentu salidojums. Pasākums tiks noorganizēts tiklīdz valstī būs atcelti pulcēšanās ierobežojumi.

Iepriekš minētie pieci projekti tiek atbalstīti  pieprasītās summas apjomā!

6. Iedzīvotāju grupa „Mieriņš” projekts „Bērnu rotaļu laukuma izveide” (17.2 punkti);

7. Iedzīvotāju grupa „Aronijas” projekts „Vides sakārtošana Gārsenes pagasta „Aronijās”” (16.5 punkti);

8. Iedzīvotāju grupa „Dimantu” mājas iedzīvotāji projekts „Dimantu” bērnu laukuma atjaunošana (16.5 punkti);

9. Mednieku kolektīva „Aknīste” projekts „Apkure MK „Aknīste” mednieku mājā” - netika vērtēts;

10. Kļavu māju iedzīvotāju projekts „Dzīvojam zaļi” – netika vērtēts;

Diemžēl divi projekti ar iedzīvotājiem būtiskām idejām neatbilda administratīvajiem kritērijiem - dokumentu noformēšanai, atbilstoši 2018.gada 4.septembra Ministru Kabineta noteikumiem nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, ko vērtēšanas komisija, atbilstoši Nolikumam, nedrīkstēja ignorēt. Turpmāk aicinām rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu, lai dalība konkursā sagādātu pēc iespējas mazāk rūgtu brīžu!

Liels paldies visiem iedzīvotājiem par idejām un vēlmi darīt sava novada labā! Pašvaldībai tas ir ļoti būtiski - apzināties, ka iedzīvotāji paši vēlas darīt un dara!

Lai veiksmīga ideju realizācija! Uz tikšanos projektu radītājos pasākumos un vietās!

Projektu konkursa koordinatore

Telpiskās attīstības plānotāja Aknīstes novada pašvaldībā

Santa Šmite

Mob. tel. 28612924

E-pasts: santa.smite@akniste.lv