Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties darbā telpiskās attīstības plānotāju uz pilnu slodzi, nenoteiktu laiku

Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties darbā telpiskās attīstības plānotāju uz pilnu slodzi, nenoteiktu laiku

Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties darbā telpiskās attīstības plānotāju uz pilnu slodzi, nenoteiktu laiku.

 

Prasības pretendentam:
1. 1. augstākā izglītība teritorijas plānošanā, vides pārvaldībā, arhitektūrā vai tām pielīdzinātā jomā.
 1. teritorijas attīstības plānošanas jomu regulējošās normatīvās bāzes pārzināšana;
 2. pieredze darbā ar ģeotelpiskajām datu bāzēm, informatīvajām sistēmāmtiks uzskatīta par priekšrocību;
 3. pieredze līdzvērtīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 4. labas angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 5. prasme strādāt komandā, spēja plānot savu darba laiku un noteikt prioritātes.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu (teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu, tematisko plānojumu, attīstības programmas u.c.) izstrādes organizēšana un koordinēšana;
 2. infrastruktūras investīciju projektu ieviešana un koordinēšana, atskaišu, dokumentu sagatavošana.
 3. ģeotelpisko datu uzturēšana un aktualizācija;
 4. dokumentu publicēšana Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);
 5. lēmumu projektu sagatavošana domes un domes komiteju sēdēm,
 6. iesniegumu izskatīšana un atbilžu projektu sagatavošana.
Pamata darba vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste
Piedāvājam stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas 890.00 EUR
CV, pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošas dokumentu kopijas līdz 14.septembrim plkst. 14.00 lūgums iesniegt Aknīstes novada pašvaldībā (1.kabinetā), Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, personīgi vai pa pastu. Papildus informācija pa tālruni 29205425(Priekšsēdētāja Vija Dzene)