Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatam

Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatam

Prasības bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatam ( 0.4 slodze):

1) LR pilsonis;
2) vismaz 25 gadi;
3) otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
4) valsts valodas prasme.
 
Pretendenti ar nolikumu Aknīstes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām var iepazīties Aknīstes novada pašvaldībā, 1.kabinetā, Skolas ielā 7, Aknīstē vai mājas lapā www.akniste.lv Nolikums
Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt vai iesniegt līdz 2014.gada 8.oktobrim plkst.17.00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, 1.kab.