Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļa amatam

Aknīstes novada  pašvaldība aicina pieteikties bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļa amatam

Prasības bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatam:

1) LR pilsonis;
2) vismaz 25 gadi;
3) otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
4) valsts valodas prasme.
Prasības bāriņtiesas loceklim:
1) LR pilsonis;
2) vismaz 25 gadi;
3) pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
4) valsts valodas prasme.
Pretendenti ar nolikumu Aknīstes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu vēlēšanām var iepazīties Aknīstes novada pašvaldībā, 1.kabinetā, Skolas ielā 7, Aknīstē vai mājas lapā www.akniste.lv Nolikums
Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt vai iesniegt līdz 2014.gada 20.augustam plkst.17.00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, 1.kab.