AKNĪSTES NOVADĀ LATVIJAS VALSTS 101. JUBILEJAS PASĀKUMS

AKNĪSTES NOVADĀ LATVIJAS VALSTS 101. JUBILEJAS PASĀKUMS

Fotogalerija

17.novembrī valsts svētku pasākums sākās ar lapu gājienu un svinīgu brīdi pie piemiņas akmens Gārsenē. Aknīstes novada svinīgais svētku pasākums notika Gārsenes kultūras namā. Ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas dienā tika apbalvostas personas:

  • Iedzīvotāju grupas izvirzīto Lidiju Drozdovsku;
  • Bērnu un jauniešu centra izvirzīto Madaru Ozoliņu;
  • Iedzīvotāju grupas izvirzīto Vilni Āboliņu;
  • Aknīstes vidusskolas izvirzīto Ingu Krasevsku, Kristīni Šamotu;
  • VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” izvirzītās Solvitu Kokinu, Ainu Kravali, Mariju Černobrovu;
  • Kultūras darba vadītājas un Iedzīvotāju grupas izvirzītos Helēnu Multiņu un Jāni Multiņu;
  • PII “Bitīte” izvirzīto Valentīnu Stolbņikovu, Sandu Kukli.
  •