Aknīstes novada iedzīvotājiem, mājas mīluļu-suņu un kaķu īpašniekiem

Aknīstes novada iedzīvotājiem, mājas mīluļu-suņu un kaķu īpašniekiem

Mēs esam atbildīgi par tiem, ko esam pieradinājuši

/A. S. Ekzeperī. /

Cienījamie Aknīstes novada iedzīvotāji, mājas mīluļu-suņu un kaķu īpašnieki!
Nu jau mēnesi Aknīstes novada pašvaldībai ir noslēgts sadarbības līgums ar dzīvnieku patversmi ‘’Mežavairogi’’.Saskaņā ar to, maija vidū tiek plānots reids Aknīstes novada administratīvajā teritorijā ar mērķi izķert bez saimnieka pieskatīšanas klīstošos suņus un kaķus. Ir pēdējais laiks veikt visus pasākumus, lai Jums pēc sava mīluļa nebūtu jābrauc uz dzīvnieku patversmi.

Gribu atgādināt, ka :

2006.gada 4.aprīļa MK noteikumi Nr.266 Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” paredz:

„50. Iegādājoties mājas (istabas) dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs uzņemas atbildību par mājas (istabas) dzīvnieka labturības un īpašo turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu, kā arī nodrošina dzīvnieka meklēšanu un apbedīšanu.
51. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir tiesības kopā ar mājas (istabas) dzīvnieku atrasties ārpus mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja mājas (istabas) dzīvnieks:
51.1. netraucē sabiedrību un nerada draudus cilvēku drošībai, veselībai un dzīvībai;
51.2. nerada draudus citu dzīvnieku drošībai, veselībai un dzīvībai.
52. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums:
52.1. nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks (smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus;
52.2. uzticēt mājas (istabas) dzīvnieka vešanu ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas tikai personai, kas spēj kontrolēt un savaldīt dzīvnieku, un nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks neapdraud cilvēkus un dzīvniekus;
52.3. apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus;
52.7. nododot mājas (istabas) dzīvnieku trešajai personai, sniegt informāciju par dzīvnieka labturības un turēšanas prasībām;
53. Ja mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks neievēro šos noteikumus, viņš tiek saukts pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”
Atbildību par augstāk minēto paredz Administratīvo pārkāpumu kodeksa „106.pants. Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana
Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, -uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
Par bīstama suņa turēšanas prasību pārkāpšanu —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no simt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvnieku vai bez tā konfiskācijas.

 

MK. noteikumi Nr.491.”Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”

 

V. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka pienākumi
17. Suņa īpašnieks (juridiskai personai – pilnvarota persona) nodrošina, lai sunim tiktu implantēta mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē līdz sešu mēnešu vecuma sasniegšanai.
18. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar normatīvo aktu par Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādi un izsniegto rēķinu veic maksājumu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē.
19. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu par reģistrētajiem mājas (istabas) dzīvniekiem vai aizpildot ziņojumu un nosūtot to datu centram, informē par reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka:
19.1. turēšanas vietas maiņu;
19.2. nāvi (informāciju nesniedz par suni, kas atzīts par bīstamu);
19.3. pazušanu vai atrašanu;
19.4. īpašnieka maiņu.
20. Ja mainās reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, iepriekšējais īpašnieks:
20.1. nodod jaunajam īpašniekam mājas (istabas) dzīvnieka pasi
20.2. ievada datubāzē jaunā īpašnieka apstiprinātu informāciju par dzīvnieka īpašnieka maiņu vai aizpilda ziņojumu un nosūta to datu centram.
 
Ar cerību uz atbildīgu rīcību
Aknīstes novada pašvaldības policijas inspektore I.Ašaka