AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Aknīstes novada domes vēlēšanas

Aknīstes novada domes vēlēšanas 2017

2017. gada pašvaldību vēlēšanās par domes priekšēdētāju ievēlēta  un darbu turpinās Vija Dzene, par priekšsēdētājas vietnieku ievēlēts Jānis Vanags. Ievēlētie deputāti Inārs Čāmāns, Santa Curikova, Guntars Geida, Skaidrīte Pudāne, Aija Kurkliete, Ilga Cālīte, Jānis Gavars.


2017.gada 3.jūnijā pašvaldību vēlēšanās ievēlamais deputātu skaits Aknīstes novadā ir 9, ko ir noteikusi Centrālā vēlēšanu komisija š.g. 3.februārī Rīgā - lasīt vairāk

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Pašvaldību vēlēšanu kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumāVēlētāju reģistra likumā un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā

Aknīstes novada vēlēšanu komisija

(apstiprināta 29.08.2013. domes sēdē, prot. Nr.13, 15.#)
Biruta Balule – priekšsēdētāja (tel.26190428)
Ināra Buiķe – sekretāre
Mārīte Nastaja
Sarmīte Buholce
Elga Miķēna
Gita Loča
Lāsma Prande 

Aknīstes novada vēlēšanu  komisija pieņems kandidātu sarakstus:
18.aprīlī – no plkst.15.00 līdz 17.00;
20.aprīlī – no plkst.8.00 līdz 12.00;
22.aprīlī – no plkst.9.00 līdz 12.00;
24.aprīlī – no plkst.10.00 līdz 18.00
vai vienoties par citu pieņemšanas laiku ar komisijas priekšsēdētāju B.Baluli (tel. 26190428) vai sekretāri I.Buiķi (t.22400834).

Aknīstes novada vēlēšanu iecirkņu komisijas

Vēlēšanu iecirkņu komisijas izveido republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisijas. Iecirkņu komisijas izveidojamas vismaz 40 dienas pirms vēlēšanām, šā gada pašvaldību vēlēšanām - līdz 2017. gada 24. aprīlim.  Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanām.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju:

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
  • reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  • ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
  • attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk. Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un instrukcijas, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.
Pieteikuma veidlapas var saņemt un līdz 2017.gada 10.aprīlim iesniegt Aknīstes novada pašvaldības kancelejā (1.kab.), Skolas ielā 7, Aknīstē. Pieteikuma veidlapa pieejama arī centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv.
 

Vēlēšanu iecirkņu atrašanās vieta un darba laiks

Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
493.
AKNĪSTES NOVADA DOME
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes nov.
495.
ASARES PAGASTA PĀRVALDE
"Vecmuiža", Asare, Asares pag., Aknīstes nov.
501.
GĀRSENES KULTŪRAS NAMS
"Akācijas", Gārsene, Gārsenes pag., Aknīstes nov.
 
Darba laiks:
pirmdien, 29.maijā: no plkst.16.00 līdz 20.00
otrdien, 30.maijā: no plkst.9.00 līdz 13.00
trešdien, 31.maijā: no plkst.17.00 – 20.00 (iepriekšējā balsošana)
ceturtdien, 1.jūnijā: no plkst.9.00 – 12.00 (iepriekšējā balsošana)
piektdien, 2.jūnijā: no plkst.10.00 – 16.00 (iepriekšējā balsošana)
sestdien, 3.jūnijā: no plkst.7.00 – 22.00 (vēlēšanu diena)
Vēlēšanu iecirkņos 29. un 30.maijā vēlētāji var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, iesniegt iesniegumus par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā u.c.