AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Dome

01.06.2017. vietējo  pašvaldību vēlēšanās Aknīstes novada Domē ievēlēti

Vija Dzene

Jānis Vanags

Aija Kurkliete

Skaidrīte Pudāne

Santa Curikova

 

Sandra Vārslavāne

 

Viktors Žukovskis

 

Inārs Čāmāns

 

Normunds Zariņš

Aknīstes novada domes vēlēšanas 2017    

2017. gada pašvaldību vēlēšanās par domes priekšēdētāju ievēlēta  un darbu turpinās Vija Dzene, par priekšsēdētājas vietnieku ievēlēts Jānis Vanags. Ievēlētie deputāti Inārs Čāmāns, Santa Curikova, Guntars Geida, Skaidrīte Pudāne, Aija Kurkliete, Ilga Cālīte, Jānis Gavars.


01.06.2013. vietējo  pašvaldību vēlēšanās Aknīstes novada Domē ievēlēti  

9 deputāti

Vija Dzene

Aivars Ielejs

Aija Voitiške

 

Skaidrīte Pudāne

 

Valentīna Čāmāne

 

Guntars Geida

 

Jānis Vanags

 

Ināra Lunģe

 

Andris Zībergs

 

Aknīstes novada dome darbību uzsāka 2009. gada 1.jūlijā. 06.06.2009.