AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Aknīstes kultūras centrs

Adrese: Skolas ielā 1a,
Aknīste, Aknīstes novads LV-5208 
Tālrunis: 65266339


Aknīstes novada kultūras darba organizatore
Aiga Andruškeviča
mob.:26318640,
e-pasts aigaand2@inbox.lv