Aknīstes BJC deju grupa „Virpulītis” piedalās sadancī

Aknīstes BJC deju grupa „Virpulītis” piedalās sadancī

Foto

Salas kultūras namā, šī gada, 24.februārī, norisinājās gadskārtējais pirmsskolas vecuma bērnu sadancis, kur pulcējās vismazākie dejotāji no apkārtnes novadiem. Šāda veida pasākumā bērni kopā ar deju skolotājiem un vecākiem bija tikušies pirms gada Viesītes kultūras pilī, bet šogad - Salas kultūras namā - „Ciemos pie Alises Brīnumzemē”.

Novadu izglītības iestādes bija atvedušas parādīt ne tikai pirmsskolas, bet arī 1.un 2.klašu deju kolektīvus. Alise Brīnumzemē bija uzdevusi visiem kolektīviem mājas darbu – izveidot kāršu namiņu un par to pastāstīt. Kolektīvu skolotājas bija radoši un oriģināli šo uzdevumu veikušas.

Aknīstes Bērnu un jauniešu centra deju grupa „Virpulītis”, kur dalībnieki ir vecumā no 4 līdz 6 gadiem, uzstājās koncerta sākumā, parādot divas dejas „Sešas peles miegu vilka” un „Sijā auzas tautu meita”. Pēc sadanča Alise Brīnumzemē aicināja uz groziņballi, kur bērni cienājās ar līdzpaņemtajiem gardumiem un dejoja dažādas atraktīvas dejas.

Milzīgs paldies vadītājai Intai Mežaraupei, ka trešo gadu bērnus gatavo sadancim! Paldies vecākiem, ka aktīvi iesaistās bērnu pieskatīšanā! Paldies Aijai Vidžai, ka apņēmās sašūt trūkstošos svārciņus meitenēm, vestītes un lakatiņus zēniem! Paldies pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte” un personīgi vadītājai Rimai Bludzei par sarūpēto un sagatavoto cienastu līdzi ņemšanai!

Sagatavoja E.Ķiķēna.