AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Aknīstes biznesa inkubators

 Aknīstes biznesa inkubators

Adrese: Aknīstes novads, Aknīste, Skolas iela7, LV-5208

Telpu kopējā platība 136,30 m2

Darba vietas-4


Kontaktinformācija: Andris Zībergs, tālrunis-29441918

e-pasts: garsene.andris@navigator.lv