Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs ievēro Valstī noteiktos piesardzības pasākumus.

Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs ievēro Valstī noteiktos piesardzības pasākumus.
Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs ievēro Valstī noteiktos
piesardzības pasākumus.
Ieteikumi pielikumā - VADLĪNIJAS INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ.

Sīkāka informācija Valsts izglītības satura centra mājas
lapā:

 

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/jautajumi-un-atbildes-par-aktualo-izglitibas-procesa-un-interesu-izglitiba

Aknīstes BJC pedagogi informēs sava pulciņa audzēkņus un
vecākus par noteiktajiem ierobežojumiem un nodarbību
organizēšanu.
Jautājumu gadījumā sazināties ar Aknīstes BJC direktori Eviju
Ķiķēnu (28349251)