Aknīstes Bērnu un jauniešu centra kolektīviem izcili sasniegumi mūsdienu deju skatē

Aknīstes Bērnu un jauniešu centra kolektīviem izcili sasniegumi mūsdienu deju skatē

Mūsdienu deju radošais konkurss notika Biržu kultūras namā, šī gadā 11.aprīlī. Tas kārtējo reizi pulcēja Jēkabpils apriņķa mūsdienu deju kolektīvus kompetentai žūrijai atrādīt savu deju grupu sniegumu skatē.

Aknīstes novadu pārstāvēja divi kolektīvi – Aknīstes Bērnu un jauniešu centra bērnu deju grupa “Virpulis” ( “Puteklīšu deja”) un mūsdienu deju grupa “Rainbow” (deja “Drīz vasara klāt”), kā arī solodeju “Es neesmu tāda” dejoja Alīsija Kolosovska. Šo deju grupu skolotāja un horeogrāfe Inta Mežaraupe.

Paldies visiem trīsdesmit deju grupu – “Virpulis” un “Rainbow” – dalībniekiem par iegūto augstākās pakāpes diplomu! Paldies solodejas izpildītājai Alīsijai Kolosovskai par 1.pakāpes diplomu!

Milzīgs paldies deju grupu vadītājai Intai Mežaraupei par ieguldīto darbu kolektīvu sagatavošanā mūsdienu deju skatei!

Paldies dalībnieku māmiņām par nenovērtējamo atbalstu un līdzdalību!

Paldies izpilddirektoram Jānim Gavaram par transporta nodrošināšanu!

Sagatavoja Evija Ķiķēna