Aknīstes amatierteātris svin 10 gadu jubileju

Aknīstes amatierteātris svin 10 gadu jubileju

30. aprīlī Aknīstes vidusskolas svinību zālē notika Aknīstes amatierteātra 10 gadu jubilejas  un novada pašdarbības kolektīvu sezonas noslēguma pasākums.

Ievadā klātesošos uzrunāja teātra režisore Veronika Papaurele un aicinājā atskatīties teātra hronikā.Pateicības vārdi tika veltīti arī Aknīstes amatierteātra idejas autorei  Ainai Deksnei.  Tad sekoja fragmenti no šajos gados iestudētajām lugām.

Pasākuma gaitā visi novada pašdarbības kolektīvi sveica jubilārus ar savu priekšnesumu un laba vēlējumiem.

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Ingrīda Vendele uzrunāja visus kolektīvus un pateicās par ieguldīto darbu. Amatierteātri sveikt bija ieradies Neretas teātris, ar kuru aknīstiešus vieno sena draudzība un sadarbība.

Pasākuma noslēgumā teātra režisore Veronika pateicās visiem sveicējiem, bet savam kolektīvam veltīja aizkustinošo : "Paldies mani mīļie!"

Pasākums fotogrāfijās http://www.failiem.lv/list.php?i=blkzfn