Aknīstes amatierteātra izrādes Gārsenē un Asarē

Aknīstes amatierteātra izrādes Gārsenē un Asarē
Šodien, 26.martā Gārsenes un Asares kultūras namos Aknīstes amatierteātra izrāde "Ak, šī jaukā lauku dzīve!"
Nāciet, gaidīsim!

Kontaktinformācija :
kultūras darba koordinatore Kristiana Kalniete
mob.:26318640,