Aknīstes amatierteātra 10 gadu jubilejas pasākums.

Aknīstes amatierteātra 10 gadu jubilejas pasākums.

30. aprīlī, plkst. 19.00 Aknīstes vidusskolā ”Aknīstes amatierteātra 10 gadu jubilejas pasākums” Pasākumā piedalās Aknīstes novada pašdarbības kolektīvi. Plkst. 22.00 groziņballe. Muzicē grupa A2O . Ieeja: Ls 2,00