Aknīstē svin Lietuvas neatkarības gadadienu

Aknīstē svin Lietuvas neatkarības gadadienu
16.februārī Lietuva svin Valsts atjaunošanas dienu - 96.gadskārtu, kopš Lietuvas padome pieņēmusi aktu par neatkarības atjaunošanu, proklamējot Lietuvas Republiku.

Aknīstes novadam, kas robežojas Lietuvu, ir ciešas, gadsimtos nostiprinātas saiknes ar kaimiņiem. Vēstures lappusēs rakstīts, ka daļa Aknīstes kādreiz piederējusi Lietuvai un sēļi vēl šodien dzīvo robežas abās pusēs.
Svētdienas pēcpusdienā Aknīstes bērnu un jauniešu centrā pulcējās novada ļaudis, lai atzīmētu šo nozīmīgo dienu, jo mūsu novadā dzīvo apmēram 150 lietuviešu. Goda viesi pasākumā bija pārstāji no Jodupes pašvaldības un Jodupes kapella. Visus svētku apmeklētājus ar muzikālu sveicienu sagaidīja kapella „Opsidrallā”.
Atklāšanā skanēja Lietuvas un Latvijas himnas. Jodupes kultūras darba organizatore Irena Kirstukiene dāvināja piespraudes ar karoga lentīti. Koncertā tika dziedātas gan latviešu, gan lietuviešu dziesmas. Pēcpusdiena aizritēja draudzīgā, ar humora dzirkstīm piepildītā gaisotnē.

Fotogalerija