Aizvadīts pašdarbības kolektīvu atpūtas vakars.

Aizvadīts pašdarbības kolektīvu atpūtas vakars.
Aknīstes novadā jau daudzus gadus pašdarbības un sporta kolektīvi rudenī tiek aicināti uz atpūtas vakaru. Kristiana Kalniete un Madara Ozoliņa sveica tos pašdarbības kolektīvu dalībniekus, kuriem šajā gadā svinētas nozīmīgas jubilejas. Arī kolektīvu vadītājiem tika izteikta pateicība par ieguldīto darbu. Aknīstes novada domes izpilddirektors Jānis Gavars uzrunā atzīmēja, ka ir patiesi lepns par aktīviem un radošiem ļaudīm novadā. Sadzīviskas ainiņas priekšnesumā izrādīja Kalna pagasta amatierteātra kolektīvs.