Aizvadīta Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu skate

Aizvadīta Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu skate

28.februārī Jēkabpils Tautas namā notika Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu skate. Aknīstes novadu pārstāvēja sieviešu vokālais ansamblis "Viotonika" (vadītāja Viola Jasmane) un sieviešu vokālais ansamblis "Gārsas" (vadītāja Madara Ozoliņa). Abi kolektīvi ieguva 1. pakāpi.

Sieviešu vokālais ansamblis "Gārsas" I pakāpe(43.punkti), Sieviešu vokālais ansamblis "Viotonika" I pakāpe (41.punkts).