Aicinām uz dalību projektā „Aknīstes novads laiku lokos”

Aicinām uz dalību projektā „Aknīstes novads laiku lokos”

Pagājušā gada rudenī Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajā Zemgales Kultūras programmas projektu konkursā saņēmām atbalstu projekta „Aknīstes novads laiku lokos” īstenošanai.

Projekta mērķis – sekmēt Aknīstes novada kā Zemgales reģiona daļas kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, popularizēšanu un pieejamību plašai sabiedrībai.

Tā kā aizvien lielāku vietu mūsu dzīvē ieņem internets, tad radās ideja izveidot virtuālo enciklopēdiju „Aknīstes novads laiku lokos” un ievietot to novada mājas lapā http://www.akniste.lv. Tāpēc vācam, apkopojam, kārtojam pa tēmām un digitalizējam materiālus par novada vēsturi un izstrādājam metodisko materiālu (stundu plānus, metodiku un prezentācijas) novada vēstures apguvei.

Pateicamies Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītājai Olgai Vabeļai, novada domes un pagastu darbiniekiem par sadarbību.

Lūdzam ikvienu Aknīstes pilsētas, Aknīstes, Asares un Gārsenes pagasta iedzīvotāju un novadnieku pārskatīt savu mājas arhīvu (fotogrāfijas, dokumentus, laikrakstu un žurnālu rakstus u.c.), kas varētu sniegt plašāku priekšstatu par notikumiem no seniem laikiem līdz mūsdienām, saimniecisko darbību muižu, pirmās brīvvalsts, kolhozu laikos un pēc neatkarības atjaunošanas, pilsētas un pagastu pārvaldi, sakaru, tirdzniecības, medicīnas, izglītības un kultūras iestāžu darbību, kultūras dzīvi, sadzīvi, tradīcijām, prasmīgiem amatniekiem, māksliniekiem, citām personībām utt.

Materiālus lūdzam sūtīt uz e-pastu: aknistesnov3@gmail.com vai uzticēt personīgi Aijai Voitiškei – t. 22016140 un Edītei Pulerei – t. 28697251 (ieskenēsim un atdosim atpakaļ).

Virtuālās enciklopēdijas prezentācija paredzēta augustā.

 

Uz sadarbību aicinot un cerot uz interesantu un vērtīgu rezultātu, Aija Voitiške un Edīte Pulere.