Aicinājums īpašniekiem pirms novada svētkiem sakopt savus īpašumus.

Aicinājums īpašniekiem pirms novada svētkiem sakopt savus īpašumus.

12. un 13. jūlijā svinēsim Aknīstes novada svētkus. 
Aknīstes novada pašvaldība aicina līdz ši gada 11.jūlijam nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem nopļaut zāli un sakārtot īpašumus savās esošajās teritorijās.  Zāles pļaušana vienu reizi vasaras periodā ir nepietiekami. Zāli nepieciešams pļaut galvenokārt divu iemeslu dēļ – sakopta vide un ugunsdroša apkārtne.

Sagaidīsim svētkus skaisti sakoptā vidē!