AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Administratīvā komisija

Aknīstes novada Administratīvā komisija

(apstiprināta 28.06. 2013. domes sēdē (prot. Nr.10, 4.#);
groz. 25.09.2013. domes sēdē (prot. Nr.14, 9.#);
groz. 22.10.2014. domes sēdē (prot. Nr.18, 27.#);
groz. 28.06.2017. domes sēdē (prot. Nr.12, 8.#);
groz. 24.01.2018. domes sēdē (prot.Nr.1, 25.#))

Ināra Lunģe komisijas priekšsēdētāja (tel. 28665896)
Egons Tunķelis  
Rima Bludze  
Aija Dronka  
Jānis Zeltiņš  
Veronika Papaurele Protokoliste