Aktualitātes » Jaunumi

V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā izstāde „Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610-1681) un viņa laikmets”. (papildināts fotogalerija)

Fotogalerija 

 

     Turpinot iesākto Kurzemes un Zemgales hercogistes vēstures izpēti un popularizēšanu, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) piedāvā dokumentu izstādi „Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610-1681) un viņa laikmets”. 
      Jēkaba Ketlera (Jacob Kettler) teju 40 gadu ilgās valdīšanas laiks tiek uzskatīts par veiksmīgas politikas un saimniekošanas piemēru, taču zinātnisku, vēstures avotos balstītu pētījumu par šo vēstures periodu joprojām ir ārkārtīgi maz.  
     Bagātīgais LVVA vēstures liecību krājums ļauj ne vien izsekot dažādām hercoga Jēkaba kā valdnieka darbības jomām, bet arī sniegt ieskatu hercoga ģimenes dzīvē un atsegt dažus viņa personības aspektus. Izstādē skenētā formā tiek rādīti gan zinatniskajā apritē jau iekļuvuši avoti, piemēram, vairāki hercoga Jēkaba noslēgtie starptautiskie līgumi, gan arī vērtīgi jaunatradumi, kas ļauj noskaidrot atsevišķus līdz šim nezināmus vēstures faktus. To vidū var minēt dokumentus, kas apliecina, ka savus pirmos kuģus hercogs Jēkabs uzbūvēja Liepājā. Savukārt 1654. gadā kurzemnieku ekspedīcijas laikā tapusī Tobāgo salas karte un Gambijā Sv. Andreja salā esošā hercoga Jēkaba forta plāni un skices no 17. gadsimta vidus pieskaitāmi pie pasaules nozīmes vēstures avotiem.
     Izstādes autore ir LNA LVVA un LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Dr.hist. Mārīte Jakovļeva, māksliniece Baiba Šomase, projekta vadītāja LVVA direktora vietniece Dr.hist. Valda Pētersone.
 Atklāšanā piedalīsies LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošā pētniece Dr.hist. Mārīte Jakovļeva. 
 

 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi