Aktualitātes » Jaunumi

Pateicība par skolotāju dienas organizēšanu

 
 
Cik daudz gaismas
Uz ceļa, pa kuru mums jāiet.
Nāc, iesim
Saņemt un starot
Un dot. 
 / O. Vācietis /
Š.g., 6.oktobrī, Aknīstes Bērnu un jauniešu centra kolektīvs, Skolotāju dienas ietvaros, apmeklēja vēsturiskos objektus (Gārsenes pili, baznīcu, kapliču, klēti), apskatīja senlietu privātkolekciju “Solis sendienās” un izstaigāja Gārsenes takas, lai kopā atpūstos, iedvesmotos un gūtu spēkus jaunajam darba cēlienam.
Paldies Gārsenes pils pārvaldniecei Dacei Geidai par aizrautīgo stāstījumu un vēsturisko notikumu interesantu atklāšanu!
Paldies Senlietu privātkolekcijas īpašniekam - Valdim Kalnietim, kas izrādīja savu bagāto lietu kolekciju!
Paldies kafejnīcas “Kalniņā” īpašniecei Inesei Sorokinai par viesmīlīgu uzņemšanu un pārsteidzoši īpašā cienasta sagatavošanu!
Pateicamies šoferim Jānim Jasinevičam par kolektīva izvadāšanu un pacietīgu gaidīšanu!
E.Ķiķēna

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi