Aktualitātes » Jaunumi

Informācija Aknīstes vidusskolas skolēnu vecākiem

 Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības  SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”

 

3.    Vienreizējo materiālās palīdzības pabalstu veidi, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus.
3.10.      Piešķir brīvpusdienas 50% apmērā Aknīstes novada izglītības iestāžu 5. līdz 12.klašu skolēniem, neņemot vērā skolēna deklarēto dzīvesvietu. Nosacījums attiecas uz tiem skolēniem, kuri ēd kompleksās pusdienas Izglītības iestādē. (Grozījumi 06.02.2013.) (Grozījumi 29.08.2013., grozījumi 16.12.2013., precizēti 22.01.2014., grozījumi 27.08.2014., grozījumi 28.01.2015., grozījumi 27.01.2016.) Iesniegums jāiesniedz Aknīstes novada domē, Skolas ielā 7, 1. kab. 
 
3.11.      Piešķir brīvpusdienas 100% apmērā daudzbērnu ģimeņu bērniem (3 un vairāk bērni), kuri apmeklē Aknīstes novada vispārējās izglītības iestādes, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu. Nosacījuma attiecas uz tiem skolēniem, kuri ēd kompleksās pusdienas Izglītības iestādē (Grozījumi 25.09.2013., grozījumi 16.12.2013., grozījumi 27.01.2016.) Iesniegums jāiesniedz Aknīstes novada domē, Skolas ielā 7, 1. kab. 

3.12.      Piešķir brīvpusdienas 100% apmērā visiem izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu, t.sk., 5 un 6-gadīgajiem bērniem, kuriem ir obligātā apmācība, Aknīstes novada vispārējās izglītības iestādēs, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu. (Grozījumi 12.02.2014., grozījumi 28.09.2016.) Iesniegums jāiesniedz Aknīstes novada domē, Skolas ielā 7, 1. kab. 


 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi