Aktualitātes » Jaunumi

Aizvadīts asariešu salidojums

 Fotogalerija

11. augustā, kad visā Latvijā notika zaļumballes, 106 asariešino tuvākām un tālākām vietām bija pulcējušies salidojumā, lai zaļumballes atmosfērā kavētos atmiņās par bērnu dienām, skolas gadiem, kolhozā, spirta brūzī vai citā darba kolektīvā nostrādāto laiku un kaimiņos kopā dzīvošanu. 

Daļa bijušo asariešu devās uz Emsiņu kapiem, kur Edīte Pulere pastāstīja par to vēsturi. Klātesošie godināja skolas pārziņa Augusta Dūma, skolotāja Alberta Mickeviča, novadpētnieka Aiņa Jāņa Ērgļa, gleznotāja un fotomākslinieka Valda Kupra piemiņu, kultūras namā noskatījās prezentāciju par šiem ievērojamajiem cilvēkiem un par muižas apbūvi, tad izstaigāja Asares centru, apstājoties pie pieminekļa Augškurzemes partizānu pulka karavīriem, klausoties ērģeļu skaņās un dziedājumā luterāņu baznīcā, pieminot represijas pret pagasta iedzīvotājiem pie piemiņas akmens, aplūkojot novadpētniecības ekspozīciju bijušajā feldšeru punkta ēkā, pārrunājot pils (tagad drupu) un pārējo muižas ēku vēsturi un likteni.
Salidojuma saviesīgo daļu Asares parkā vadīja kultūras nama vadītāja Madara Ozoliņa. Par pagasta vēsturi prezentāciju rādīja Edīte Pulere, pieminot baznīcas 195. gadadienu, vecās skolas 140. gadadienu un tās slēgšanu pirms 50 gadiem, 70. gadadienu kopš pirmo kolhozu – Mičurina v. nos. lauksaimniecības arteļa, l/a „Zemgale” Asares ciemā un l/a „Daines” Ancenē (toreizējā Rubenes pagastā) – dibināšanas. Ar klusuma brīdi tika godināti mūžībā aizgājušie asarieši, kuri 30 un vairāk gadus bija vadītāji, speciālisti vai darbinieki kolhozā, cehā un iestādēs.
Par pagastu šodien pastāstīja un atmiņu ugunskuru iededza pagasta pārvaldes vadītāja Evita Jasāne. Pašdarbnieki sniedza priekšnesumus: dziedāja Guna Lenša, skeču ar pagastā dzirdētiem izteicieniem rādīja dramatiskais kolektīvs un beigās skatītājiem bija jāatpazīst teicienu autori, dejoja līnijdeju grupa, uzstājās tradīciju kopa "Čukurs". Priekšnesumus pavadīja sirsnīgi aplausi.
Parkā netālu no Saules dobes par piemiņu no salidojuma dalībniekiem tika iestādīta dekoratīva kļava, kuru sagādāja Gita Liepa. To stādīt tika aicinātas vecākās dalībnieces Aina Āboliņa un Vanda Biltauere, taču cienījamo gadu dēļ viņas šo pienākumu uzticēja savām meitām Valdai Gavarei un Līgai Pakalnei.
Sāka stiprāk līt lietus, pārvietošanās uz kultūras namu prasītu laiku, jo grupas "Robežpunkts" muzikanti bija uzstādījuši instrumentus teltī, kas tika iegādāta par novada domes atbalstītajā projektā piešķirto finansējumu. Tāpēc tika sagādāta nojume, un zaļumballe varēja sākties. Valdīja sirsnīga un jautra atmosfēra, tika atsaukti atmiņā dažādi notikumi, skanēja joki, dzirkstīja humors, tikai izpalika līdzpaņemto fotogrāfiju ieskenēšana, kuras bija domāts skatīties uz ekrāna deju pārtraukumos, un citas aktivitātes. Kurš ar kurpēm, kurš ar basām kājām dejoja un leca, ka ūdens un dubļi šļakstīja uz visām pusēm, un smējās, ka izdullojās uz nebēdu un tādu zaļumballi atcerēsies vēl ilgi.

Pēc E. Puleres sniegtās informācijas sagatavoja Lāsma Prande

 
Daļa salidojuma dalībnieku pie Asares parkā iestādītās kļaviņas. Foto: Vilnis Pļaviņš.
 
 
 
 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi