Aktualitātes » Jaunumi

Aknīstes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisiju locekļu kandidātus darbam Aknīstes, Asares un Gārsenes iecirkņos

Aknīstes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisiju locekļu kandidātus darbam Aknīstes, Asares  un Gārsenes  iecirkņos

 

 Aknīstes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisiju locekļu kandidātus darbam Aknīstes (7 locekļi), Asares (5 locekļi) un Gārsenes (7 locekļi) iecirkņos
 
 
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju:
 
tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
·       reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
·       ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
·       attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.
 
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
·       kurš prot latviešu valodu;
·       kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
·       kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
·       kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
·       kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, darbavietu un profesiju (nodarbošanos), tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk. Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un instrukcijas, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam. Vēlētāju grupai izvirzot kandidātu, pieteikums parakstāms katram vēlētājam, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Politiskai partijai vai politisko partiju apvienībai izvirzot kandidātu, pieteikumam pievienojams izraksts no centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.
            Pieteikumus  līdz 2018.gada 15.augustam plkst. 16.00 iesniegt Aknīstes novada pašvaldības kancelejā (1.kab.), Skolas ielā 7, Aknīstē. Pieteikuma veidlapa pieejama arī centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv.
2018.gada 6.oktobrī, sestdienā, Latvijā notiks 13. Saeimas vēlēšanas.

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi