Aktualitātes » Jaunumi

Par ELFLA atbalstu pašvaldības grants ceļu pārbūvei Aknīstes novadā

 

Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi 7 Lauku atbalsta dienesta lēmumus par projektu pieteikumu, kas tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, apstiprināšanu. 2018.gadā uzņēmējdarbības veicināšanai un lauku apdzīvotības saglabāšanai novadā plānots uzsākt 8 pašvaldības ceļu, to posmu pārbūvi. Ceļu pārbūvei plānots un apstiprināts sekojošs finansējums:
 
1. Projekts Nr. 18-05-A00702–000014 ”Pašvaldības grants ceļu pārbūve Aknīstes novada Asares pagasta Ancenē”, tā īstenošanas laiks – 22.02.2018. – 29.11.2019. Projekta kopējās izmaksas – 104 086,49 EUR, projekta attiecināmās izmaksas – 102 848,12 EUR, no tām publiskais (Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai – ELFLA) finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām – 92 563,31 EUR, pašvaldības finansējums – 11 523,18 EUR. Būvdarbu veicējs – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils nodaļa.
2. Projekts Nr. 18-05-A00702–000015 ”Pašvaldības grants ceļa 14.CRBP – Censoņi posma pārbūve Aknīstes novada Aknīstes pagastā”, tā īstenošanas laiks – 22.02.2018. -29.11.2019. Projekta kopējās izmaksas – 95 984,32 EUR, attiecināmās izmaksas – 66 455,00 EUR, publiskais (ELFLA) finansējums – 59809,50 EUR. Pašvaldības finansējums – 36 174,82 EUR.  Būvdarbu veicējs – SIA „Baustelle”.
3. Projekts Nr. 18-05-A00702-000016 “Pašvaldības grants ceļa Tauriņi – Upītes posma pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā”, tā īstenošanas laiks – 22.02.2018. – 29.11.2019. Projekta kopējās izmaksas 104 322,12, attiecināmās izmaksas – 102 625,69 EUR, publiskais (ELFLA) finansējums - 92 363,12 EUR. Pašvaldības finansējums – 11 959,00 EUR. Būvdarbu veicējs – SIA „Mikor”.
4. Projekts Nr. 18-05-A00702-000018 “Pašvaldības grants ceļa Asare – Vilkupīte posma pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā”, tā īstenošanas laiks – 27.02.2018. – 29.11.2019. Projekta kopējās izmaksas – 117 305,38 EUR, attiecināmās izmaksas – 114 751,98 EUR, jo tām publiskais (ELFLA) finansējums - 103 276,78 EUR. Pašvaldības finansējums – 14 028,60 EUR. Būvdarbu veicējs – SIA „Mikor”.
5. Projekts Nr. 18-05-A00702-000019 “Pašvaldības grants ceļa Dienvidi – Grantsbedres pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā”, tā īstenošanas laiks – 27.02.2018. – 29.11.2019. Projekta kopējās izmaksas – 49 122,83 EUR, attiecināmās izmaksas – 48 048,69 EUR, publiskais (ELFLA) finansējumus – 43 243,82 EUR. Pašvaldības finansējums – 5 879,01 EUR. Būvdarbu veicējs – SIA „Mikor”
6. Projekts Nr. 18-05-A00702-000036 “Pašvaldības grants ceļa Gārsene – Bajāri posma pārbūve Aknīstes novada Gārsenes pagastā”, tā īstenošanas laiks – 19.03.2018.- 29.11.2019. Projekta kopējās izmaksas – 168 206,66 EUR, attiecināmās izmaksas – 165 270,48 EUR, no tām publiskais (ELFLA) finansējums - 148 743,43 EUR. Pašvaldības finansējums – 19 463,23 EUR. Būvdarbu veicējs – SIA „PMCI”.
7. Projekts Nr. 18-05-A00702-000037 “Pašvaldības grants ceļa Gārsene – Jaunmuiža - Irbes posma pārbūve Aknīstes novada Gārsenes pagastā”, tā īstenošanas laiks – 20.03.2018. – 29.11.2019. Projekta kopējās izmaksas 246 145,44 EUR, attiecināmās izmaksas – 100 000,00 EUR, no tām publiskais (ELFLA) finansējums – 90 000,00 EUR. Pašvaldības finansējums – 156 145,44 EUR. Būvdarbu veicējs – SIA „DSM Meistari”.
            Būvuzraudzību visos minētajos projektos veic SIA „EMVA”, autoruzraudzību ceļa Nr.1-14 14.CRBP – Censoņi posma pārbūvei veic SIA „SKA projekts”, pārējiem ceļiem, to posmiem – SIA „K-RDB”. Būvdarbi jau uzsākti ceļos Asare – Vilkupīte, Dienvidi – Grantsbedres, Tauriņi – Upītes.
               Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm   
 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi