Aktualitātes » Jaunumi

Aicinājums studēt profesionālajā maģistra studiju programmā Telpiskās attīstības plānošana

 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (LU ĢZZF) aicina studētTelpiskās attīstības plānošanas profesionālajā maģistra studiju programmā gan praksē strādājošus teritorijas attīstības plānotājus, gan jaunos interesentus - dažādu studiju nozaru absolventus: ģeogrāfus, vides speciālistus, ainavu arhitektus, arhitektus, ekonomistus, eksaktās zinātnes apguvušos un citus, kurus interesē plānošana. 

Maģistru studiju ietvaros tiek sagatavoti profesionāli telpiskās attīstības plānošanas speciālisti un pēc sekmīgas maģistra darba aizstāvēšanas, studentiem tiek piešķirts telpiskās attīstības plānotāja maģistra grāds un profesionālā kvalifikācija. 
 
Programmas īstenošana notiek studentiem apgūstot telpiskās attīstības plānošanas un  tiesību pamatus, stratēģisko plānošanu un metodes, teritorijas un vides plānošanu, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS), projektu vadību un vides zinības. Praktiskās iemaņas tiek gūtas dodoties daudzveidīgās praksēs un izstrādājot kursa darbus Latvijas pilsētām, lauku novadiem un vietām (piem., Rīgai, Cēsīm, Ķekavas un Babītes novadiem, Kolkas ciemam, u.c.).
Telpiskās attīstības plānošanas programmas pievilcība un nepieciešamībaslēpjas plānošanas teorijas, tēmu un praktisko iemaņu apguves sasaistē:
·       Programma divos mācību gados, ar mācībām piektdienās un sestdienās, nodrošina daudzveidīgu teorētisko un praktisko studiju kursu apguvi, ietverot prakses pašvaldībās, valsts institūcijās un plānošanas birojos, kā arī daudzveidīgu kursa darbu un maģistra darba izstrādi.
·       Programmas īstenošanu nodrošina mācību spēki no LU ĢZZF, citām universitātes fakultātēm un Rīgas Tehniskās universitātes, kā arī plānošanas jomas profesionāļi un vieslektori no ārvalstīm.
·       Studiju laikā notiek kopīgas studijas ar citu augstskolu studentiem. ERASMUS+ programmas ietvaros ir iespēja doties studijās un/vai praksē uz ES dalībvalstīm (piem.Vāciju, Beļģiju, Somiju, Spāniju u.c.).
 
Šobrīd telpiskās attīstības plānotājiem paveras plašs darba lauks - arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta kvalitatīvas dzīves vides veidošana. Latvijā, tās reģionos un pašvaldībās virzāmas pārmaiņas, gatavojami un īstenojami jauni teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: stratēģijas, programmas un teritorijas plānojumi. Tas viss prasa jaunas zināšanas un paver daudzveidīgas iespējas absolventiem iesaistīties darba tirgū.
 
Studiju programmas akreditācija ir pagarināta līdz 2020.gadam. Starptautiskā Latvijas studiju programmu audita procesā 2012.gadā programma tika atzīta par ilgtspējīgu un ieguva visaugstāko novērtējumu līdzīgu programmu (arhitektūra, būvniecība, plānošana) grupā.
 
Studiju programmaiirparedzētas 10 budžeta vietas. Studiju maksa gadā: 2000 EUR. Ir iespējama studiju maksas kreditēšana.
Uzņemšana studiju programmā
 
Prasības iepriekšējai izglītībai:akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā (vai tām pielīdzināma) augstākā izglītība.

Pieteikšanās studijām klātienē, vieta un termiņš:
no 2. līdz līdz 13.jūlijam (izņemot 9. jūliju)
LU DAC, ĢZZF, Rīgā, Jelgavas ielā 1, 224.kab.
2., 4., 6., 11., 13., jūlijā – 10.00-13.00;
3., 5., 10., 12. jūlijā – 14.00-17.00.

Elektroniskā pieteikšanās
 no līdz 12. jūlijam LU Informatīvajā sistēmā (www.luis.lv)
 
Studiju programmā uzņem konkursa kārtībā, balstoties uz konkursa rezultātiem. Konkursa rezultātu/vērtējuma aprēķināšanas formula: 
vidējā svērtā atzīme (25 x 10 = 250) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (25 x 10 = 250) + iestājpārbaudījums (1 x 400 = 400) + darba pieredzes vērtējums (pieredzes izklāsts atbilstoši studiju programmas profilam (teritoriju un vides plānošana, plānošanas un vadības darbs privātajā sektorā, pašvaldību vai valsts iestādēs), norādot dalību konkrētu plānošanas dokumentu vai projektu izstrādē un īstenošanā) (1 x 100 = 100). Darba pieredzes gadījumā, kā pamatojums komisijai ir jāiesniedz dzīves gājuma apraksts (CV).
 
Iestājpārbaudījums (iestājpārrunas):2018.gada17. jūlijā pulkst. 9:00LU DAC, ĢZZF, Rīgā, Jelgavas ielā 1, 324.auditorijā. Rezultātu paziņošana turpat plkst. 17:00.
 
Plašāka informācija par studiju iespējām un nosacījumiem atrodama internetā:
https://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=21118
 
Kontaktpersonas:
Programmas direktors asoc. prof. Pēteris Šķiņķis
E-pasts peteris.skinkis@lu.lv, mob. tālr.+ 371 29107612
Programmas koordinatore Gunta Lukstiņa
E-pasts gunta.lukstina@lu.lv, mob. tālr. + 371 29188535

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi