Aktualitātes » Jaunumi

Aizvadīti bērnu svētki "Nāc kopā ar mums"

Fotogalerija

https://failiem.lv/u/4ur9sba8?share_email_id=a9b7cb#_ 
https://failiem.lv/u/46ubwrxc

Šogad, 26.maijā, tika organizēti gadskārtējie Aknīstes novada bērnu svētki. Dienas garumā tika svinēti svētki bērniem ar dažādām aktivitātēm. Svētki tika atklāti ar Aknīstes Bērnu nu jauniešu centra audzēkņu koncertu, kurā piedalījās drāmas draugi, popgrupas dalībnieki un deju grupu audzēkņi. Priekšnesumus sagatavoja skolotājas: Guna Dzene, Madara Ozoliņa, Inta Mežaraupe. Pasākumu filmēja skolotājs Valērijs Venediktovs. Kompozīcijas veidoja skolotāja Elza Poriete. Pēc koncerta notika Sintijas Zaičenkovas fotogrāfiju izstāde “Ar manām acīm”. Jauniete darbojās Eidinburgas hercoga starptautiskajā jauniešu pašizaugsmes programmā AWARD. Šīs programmas ietvaros, Sintija apguva jauno prasmi – fotografēšanu. Pusgada garumā tika fotografēti dažādi notikumi un dabas skati. Izstādē bija apskatāmas neliela daļa no Sintijas fotogrāfijām.

 Svētku turpinājumā bija nodrošinātas dažādas aktivitātes. Estrādes laukumā bija iespēja iesaistīties velo un līdzsvara atrakcijās. Piepūšamās atrakcijas pulcēja mazākos dalībniekus uz “Rotaļu laukuma”, lielākos – uz “Makvīna”. Bērnu un jauniešu centra zālē ģimenes ar bērniem vēroja Bārmeņu skoliņas šovu, sajūsminājās par Burbuļu ballīti un izklaidējās Neona ballītē kopā ar dīdžeju un diviem animatoriem. SIA “Big Party” vadītāji nodrošināja kokteiļu gatavošanu, atraktīvu vadīšanu, meistarīgu dažādu burbuļu veidošanu, visas publikas iesaistīšanu.  

          Pateicos saviem skolotājiem Gunai Dzenei, Madarai Ozoliņai, Intai Mežaraupei, Valērijam Venediktovam, Elzai Porietei un savai darbiniecei Smaidai Zaičenkovai par ieguldīto darbu pasākuma tapšanā! Paldies par foto izstādi Sintijai Zaičenkovai!
          Lai svētki būtu izdevušies, lielu pateicību parādā kafejnīcas “Kalniņā” īpašniecei Inesei Sorokinai par sarūpēto cienastu! Alitai Kuzņecovai par hēlija gāzes nodrošināšanu!
Lai izklaides bērnu svētkos būtu interesantas, milzīgu pateicību par atbalstu izsaku novada uzņēmējiem - SIA “Indāres”, SIA “Agro Ance”, Albertam un Aijai Kurkliešiem, Jurim Zlobinam, Viktoram Žukovskim un Jānim Vanagam! Par izdošanos liecināja vecāku teiktie pateicības vārdi, ka pirmo reizi mūsu novadā bērniem ir sarūpētas tik interesantas izklaides! Dalībnieki izteica vēlmi visu atkārtot!
 
Sagatavoja Evija Ķiķēna.
 
 

  

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi