Aktualitātes » Jaunumi

SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē par tarifu izmaiņām

SIA

SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē, ka pamatojoties uz

  • likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta c)apakšpunktu,
  • Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.pantu,
  • Ministru kabineta 2009 gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” 9.punktu,
  • 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodika”,
  • Aknīstes novada domes noteikumiem Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika (apstipr.29.03.2017., prot.Nr.7,3.#),
  • 18.04.2018. Finanšu komitejas lēmumu,
  • 25. 04. 2018.Domes lēmumu

ar 2018. gada 1. jūliju Aknīstes novadā

  • par ūdensapgādes pakalpojumu – 0.98 EUR/m3 bez PVN;
  •  par kanalizācijas pakalpojumu – 1,16 EUR/m3 bez PVN.

Tarifu izmaiņas Aknīstes novadā ir saistītas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu palielināšanos, t.sk. elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pieaugumu.

 Domes lēmuma noraksts 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi