Aktualitātes » Jaunumi

Paziņojums Asares pagasta iedzīvotājiem

Paziņojums Asares pagasta iedzīvotājiem

 Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 2017.gada 25.oktobra sēdes lēmumuPar pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi”", turpmāk ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanu Asares pagastā Aknīstes novada pašvaldība nodod SIA „Aknīstes Pakalpojumi”.

No šī gada 1.aprīļa siltā un aukstā ūdens skaitītāju rādījumi jānodod SIA „Aknīstes Pakalpojumi” sekretārei, un maksājumi jāveic:

SIA “Aknīstes Pakalpojumi”
Saltupes iela 9, Aknīste Aknīstes novads
LV-5208
Reģ.Nr. 45403000709
Norēķinu konts – A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X
LV96UNLA0009000508312
Katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā nodot rādījumus un veikt maksājumus ir iespējams
Asares pagasta pārvaldē         08.30 - 10.00
Ancenē, Māja "Spodras"-3     10.10 - 12.00

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi