Aktualitātes » Jaunumi

EiroPaSākums Aknīstes vidusskolā

 23.03.2018. Aknīstes vidusskolā notika sadraudzības pasākums par Eiropas Savienības tematiku "EiroPaSākums", kurā piedalījās 5.-12.klašu skolēni no Aknīstes, Viesītes, Zasas, Rites un Asares skolām. Pasākuma organizatori ir Aknīstes vidusskolas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas programmas dalībnieki (koordinatore A.Voitiške).

Pasākuma pirmajā daļā skolas rādīja priekšnesumus un prezentācijas par dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Laura Dirda saņēma Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas Vēstnieka titulu.
Pasākuma laikā darbojās arī fotostūris, kurā tika izvietoti arī "Vitamīns ES" materiāli. Paldies!

Aknīstes vidusskolas 11.klases skolniece Antra Minkeviča

Foto: S.Zaičenkova, A.Ģeidāne

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi