Aktualitātes » Jaunumi

Pieredzes apmaiņas seminārs PII "Bitīte"

 

Fotogalerija

Pašā aukstākajā ziemas dienā divdesmit divas pirmsskolas skolotājas, vadītāju vietnieces no visa Jēkabpils reģiona mēroja ceļu pie mums uz pirmsskolas izglītības iestādi ,,Bitīte”,  lai iepazītos ar mūsu darbu un pieredzi. Šoreiz vēlējāmies iepazīstināt kolēģes, kā veicināt izglītojamo kompetenci, integrējot medijpratību prasmju attīstību dažādu veidu nodarbībās. Kad pirms vairākiem gadiem Izglītības un zinātnes ministrija kā vienu no uzdevumiem izvirzīja medijpratības prasmju attīstību, mēs nolēmām, ka šis uzdevums jau ir skolām nevis mums pirmsskolniekiem. Taču mani nelika mierā šis jēdziens un es sāku pētīt, kas aiz tā visa slēpjas. Nav šaubu, ka izglītības reformu veido ļoti kompetenti speciālisti, taču izrādās, ka šiem ļaudīm patīk pavisam vienkāršas lietas ietērpt ļoti sarežģītos terminos un jēdzienos.   Apmeklējot kursus, pētot jēdzienu definīcijas un citus dažādus materiālus, izrādījās, ka mediji ir ne tikai televīzija, internets, radio, žurnāli un avīzes, bet arī grāmatas, diski pat mākslas darbi, jebkura lieta, kura nes jebkādu informāciju. Izrādījās, ka arī pirmsskolās ir daudz darāmā šajā jomā un ka mēs jau daudz arī esam darījušas, tikai nezinājām, ka tas viss ir medijpratība. Līdz šim mēs esam iepazīstinājuši bērnus ar grāmatu, ar mākslas darbiem u.t.t. un tā tas arī saucās, bet nu tas viss ir nosaukts gudrā vārdā -medijpratība. Ar lielu interesi kopā ar skolotājām ķērāmies pie darba, lai ikdienas nodarbībās izmantotu iespējas, ko sniedz mediji. Arī citas pirmsskolas izglītības iestādes ieinteresējās par mūsu darbu un vēlējās iepazīties ar mūsu pieredzi. Skolotāja Ilva Elksne ar mazajiem ,,Zīļukiem” ciemiņiem rādīja,kā viņi dabas nodarbībās klausās dažādus skaņu ierakstus: kā ducina pērkons, kā skan vētra, vējš, kā skan, kad ej pa sniegu, tāpat iepazinās ar skaņu grāmatu, kur dzirdamas putnu dziesmas, tāpat bērni mācījās saklausīt skaņas putnu dziesmās un atdarināt tās. ,,Mārīšu” grupiņā ar bērniem darbojās skolotāja Inta Mežaraupe un viņi iepazīnās ar pavāra profesiju. Bērni meklēja recepti avīzēs, žurnālos, pavārgrāmatās, bet izrādījās, ka vāverīte to ir atsūtījusi pa e-pastu. Bērni pierakstīja recepti un sadalījušies komandās, savas komandas galvenā pavāra vadībā, meklēja produktus un paši gatavoja mīklu. Lielākie bērni skolotājas Ināras Freimanes vadībā analizēja dažādus apgalvojumus, kur bērniem bija jāsaprot vai tā ir patiesība vai meli, tāpat viņi iejutās žurnālistu lomā un intervēja dažādus pasaku varoņus un atbildēja uz žurnālistu jautājumiem. Pēc nodarbību apmeklējuma kolēģes bija pārsteigtas par bērnu prasmēm un interesantajām nodarbībām, kur viņas pārsteidza tas, cik zinoši un prasmīgi ir mūsu bērni, radošas un labsirdīgas ir skolotājas. Ar lielu interesi klausījās manā stāstījumā, jo izrādās, ka tāpat kā mēs sākumā, arī viņas šim jēdzienam uzmanību netika pievērsušas un nezināja, cik lielas iespējas ir attīstīt mēdiprasmes dažādās nodarbībās, padarot tās daudz interesantākas. Par to, ka skolotājas ieinteresēja šī tēma liecināja tas, ka kolēģes lūdza mūsu skolotājām nodarbību konspektus un citus materiālus. Priecājamies, ja esam ieinteresējušas mūsu viesus un turpmāk arī citās Jēkabpils novada pirmsskolas izglītības iestādēs izmantos mūsu pieredzi. Lai veicas visiem! Lepojos ar mūsu skolotājām, kuras spēja pārsteigt pat pieredzējušās vadītāju vietnieces no pilsētas bērnudārziem un arī bērniņiem, kuri nenobijās no ciemiņiem un darbojās ar interesi.

Aknīstes novada pašvaldības PII ,,Bitīte”
metodiķe Sandra Plikša

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi