Aktualitātes » Jaunumi

Par projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”

 

Aknīstes novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda SAM 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/055”.
Projekta mērķis – radīt pieejamu vidi novada iedzīvotājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sabiedrībai aktuālās aktivitātēs.
Projektā plānots īstenot pasākumus un aktivitātes, kas vērsti uz mērķa grupu interesēm un vajadzībām:
1) bērniem tiks rīkots lekciju cikls par veselīgu dzīvesveidu, atkarību mazināšanu, reproduktīvās veselības veicināšanu, organizētas peldēšanas apmācības 2. klašu skolēniem, dota iespēja piedalīties interešu grupas nodarbībās slēpošanā, organizēta veselības diena un tiem, kam ir šāda nepieciešamība, būs iespēja apmeklēt vingrošanu.
2) iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru tiks piedāvāta iespēja apmeklēt izglītojošas, fiziski aktīvas ekskursijas un tematisku lekciju ciklu, ar mērķi popularizēt veselīgu uzturu, fiziskās aktivitātes, garīgās veselības veicināšanu, kā arī tiks dota iespēja apmeklēt un piedalīties novada sporta svētkos.
3) iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem tiks dota iespēja apmeklēt izglītojošas, fiziski aktīvas ekskursijas un tematisku lekciju ciklu par veselīgu uzturu, fiziskajām aktivitātēm un garīgās veselības veicināšanu, aktīvākajiem tiks dota iespēja piedalīties senioru aktīvās atpūtas dienā.
4) trūcīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji arī varēs apmeklēt izglītojošas, fiziski aktīvās ekskursijas un tematisku lekciju ciklu par veselīgu uzturu, fiziskajām aktivitātēm un garīgās veselības veicināšanu.
Pagājušajā, 2017. gadā tika organizētas lekcijas un semināri par – veselīgu uzturu, kuru vadīja uztura speciāliste J. Osocka – Krūze, garīgās veselības profilaksi, kuru vadīja psiholoģe, ģimenes psihoterapeite I. Zarkeviča, atkarību mazināšanu, kuru vadīja narkologs J.Breikšs, garīgās veselības veicināšanu, kuru vadīja psihoterapeits J.Breikšs, fizisko aktivitāšu popularizēšanu, kuru vadīja fizioterapeite H.Butkiene.
Maijā, skolēniem tika rīkota „Veselības diena novada skolēniem”, kuras laikā tika organizētas dažādas fiziskās aktivitātes un vingrojumu komplekss fizioterapeita pavadībā, un izglītojošas lekcijas par veselīgu dzīvesveidu un reproduktīvo veselību.
Senioriem tika rīkota „Senioru aktīvās atpūtas diena”, kurā tiem bija sagatavotas dažādas fiziskās aktivitātes atbilstoši vajadzībām un interesēm, kā arī prāta asināšanai.
2. klašu skolēniem tika rīkotas peldēšanas nodarbības Ilūkstes sporta skolas centrā, kuru laikā trenera pavadībā tie apguva peldēšanas prasmes.
2018.gadā plānoti semināri par garīgās veselības profilaksi, ar nelielām individuālām ekspreskonsultācijām – iepazīstot demenci, kas tas ir un kā ar to sadzīvot; sirds – asinsvadu slimību profilaksi – iepazīstot mūsdienu kardioloģijas iespējas slimību novēršanā; onkoloģisko slimību profilaksi – krūts vēža pašizmeklēšanas metodes un prostatas vēža profilakse; reproduktīvo veselību un bērnu aprūpi – kādas pārbaudes jāveic vīriešiem un kādas sievietēm, neonatālā un perinatālā veselība.
Plānotas arī divas izglītojošas, fiziski aktīvas ekskursijas paradumu, uzvedības maiņas veicināšanai – kuru laikā dalībnieki saņems sertificēta uztura speciālista teorētiskas un praktiskas apmācības par veselīga uztura jautājumiem, kā arī praktiskas apmācības (meistarklases) veselīga uztura sagatavošanā.
Plānotas lekcijas veselības veicināšanai par veselīga uztura lietošanu – kas ir veselīgs un sabalansēts uzturs, tā iekļaušana savā ikdienā, diētu ietekme uz veselību; fizisko aktivitāšu popularizēšanu – kas ir nūjošana, kā tas ietekmē veselību, pareizas nūjošanas pamatprincipi; atkarību izraisošām vielām un to izplatības samazināšanu – izplatītie atkarību veidi bērnu un jauniešu vidū, kā tas ietekmē viņu veselību un fizisko, garīgo attīstību; garīgās veselības veicināšanu – pozitīvas domāšanas spēks veselības uzturēšanā; seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu – sieviešu un vīriešu reproduktīvā veselība; iedzīvotāju uzvedības pārmaiņu vadības metodes veselīga dzīvesveida jautājumos – kas ir dzīvesveids un tā veidošanās nosacījumi, dzīvesveida ietekme uz miega kvalitāti, padomi dzīvespriekam, fizisko aktivitāšu nozīme veselīgam dzīvesveidam.
Tiks rīkots lekciju cikls skolēniem par veselīgu uzturu, izvairīšanos no atkarību izraisošo vielu lietošanas, seksuālās un reproduktīvās veselības saglabāšanu.
Ar 2018.gadu tika uzsāktas vingrošanas nodarbības skolēniem, kuru laikā tiek nodrošināta fiziskā aktivitāte, ikdienas paradumu maiņai un stājas problēmu profilaksei.
Maijā tiks organizēta veselības diena novada skolēniem.
Plānotas arī skolēniem interešu grupas nodarbības slēpošanā, kas tiks uzsāktas tiklīdz būs veikta iepirkuma procedūra slēpju iegādei.
Arī šogad senioriem tiks rīkota aktīvās atpūtas diena.
Par visām aktivitātēm, lekcijām, semināriem informācija tiks izplatīta.
Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 – 31.12.2019
Kopējās projekta izmaksas – EUR 34 158.00

 

 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi