Aktualitātes » Jaunumi

Pirmklasnieku 100. diena skolā

Pirmklasnieku 100. diena skolā

 23.februārī 1. klases skolēni svinēja 100. dienu skolā. Šajā laikā tika apgūta visu burtu rakstība, pilnveidota lasītprasme, apgūti rēķināšanas pamati un iegūtas daudzas citas gudrības.

Pasākuma mērķis: apliecināt 1. klases skolēnu apgūtās  prasmes, motivēt turpmākiem sasniegumiem.

Uz pasākumu tika uzaicināti arī skolēnu vecāki, kuri bija ieradušies kuplā skaitā.

Gatavojoties svētkiem, pirmklasnieki kopā ar vecākiem bija uztaisījuši radošu darbiņu, kas sastāvēja no 100 priekšmetiem - pūci, puķi, kokus, ziedošu pļavu, ezi, sirsniņu , māju, saulīti, puzuri, darbus mežā.

Pie gaviļniekiem ciemos bija ieradušies Pūks, Sivēns un klases gudrības simbols Pūce. Viņi palīdzēja noorganizēt svētkus. Bērni ar prieku dziedāja dziesmas, skaitīja dzejoļus, atbildēja uz Pūces sagatavotajiem jautājumiem.

Pirmklasniekus sveikt bija ieradušies 2.,3.,4. klašu skolēni un audzinātājas. Ciemiņi bija sagatavojuši apsveikuma koncertu  un pašu gatavotas dāvanas – grāmatzīmes, zīmuļu traukus, pārsteiguma kārbiņas un skaistas puķes.

Pasākuma noslēgumā direktores vietnieks audzināšanas darbā  A. Ielejs pasniedza 1. klases skolēniem Sertifikātus par uzcītīgu mācību darbu un Pateicības rakstus vecākiem par ieguldīto darbu bērna audzināšanā pirmajās 100 dienās skolā.

Skolēni bija priecīgi par svētkiem un pārsteigumu -  gardo kliņģeri.

Sasniegtais rezultāts:1.klases skolēni ir apguvuši visus burtus, to rakstību.

Pilnveidota lasītprasme, apgūti rēķināšanas pamati. 

I.Strika

 

 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi