Aktualitātes » Jaunumi

Pateicība par muzejam dāvātajiem eksponātiem

 Dots devējam atdodas!

               Vēlos pateikties visiem, kuri pagājušajā gadā (2017) ir būtiski papildinājuši Aknīstes Novadpētniecības muzeja krājumu ar dažādiem dāvinājumiem – fotogrāfijām, dokumentiem, grāmatām, priekšmetiem un atmiņu stāstiem, kas ļaus jo pilnīgāk izstāstīt stāstu par mums pašiem un mūsu saknēm.
            Sirsnīga pateicība – Valentīnai Beļskai, Jānim Kalnietim, Palmirai Šinkūnei, Olgitai Vizulei, Inārai Vasiļjevai, Ingai Strumskai, Ilgai Cālītei, Irēnai Butkus, Edītei Pulerei, Andrim Zībergam, Aļģim Paškonim, Silvijai Jaujeniecei, Agrīdai Sermuliņai, Eiženijai Grīnei, Andrejam Spolem, Ilzei Ielejai, Ijai Ašakai, Antrai Minkevičai, Mārītei Pērkonei, Zigrīdai Jasinevičai, Marijai Čūrišķei, Almai Kalnaģeidānei („Virzas”), Normundam Mežaraupam, Ilgai Timofejevai, Jānim Gavaram, Aleksandram Vītolam, Birutai Mazurevičai, Henrietai Kokinai, Olitai Katenai, Antoņinai Beļevičai, Maijai Blūmai, Ausmai Bērziņai, Annai Mazurevičai, Ernai Kakstānei, Klārai Bajārei, Vijai Kiopei, Alvīnei Gribulei, Olgai Voitiškei, Pēterim Siatkovskim, Pranciškai Zagarei – Zagurskai.
            Pateicoties Jums Aknīstes Novadpētniecības muzeja krājums pagājušajā gadā ir papildināts par 632 vienībām. Paldies!
Līga Jaujeniece,
Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāja

Andreja Spoles dāvinājums – fotogrāfija.
Šaursliežu dzelzceļa posms – koka tilts pār Susējas upes ieleju Aknīstē

 

(demontāžas laikā), 1940tie gadi (Inv.nr. AKM 430 – 1/23).

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi