Aktualitātes » Jaunumi

Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē

Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē
 

Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu 01.01.2018. ir jāiesniedz no 01.01.2018. līdz 31.01.2018. Ziņas jāsniedz tikai par mājputniem, trušiem, savvaļas dzīvniekiem, kažokzvēriem un akvakultūrām.

Ar šo Pārskatu ziņas nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām), kā arī par cūkām un bišu saimēm (par bišu saimēm dati jāsniedz uz 1. maiju un 1. novembri). 

Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2017. gada otro pusgadu jāiesniedz no 01.01.2018. līdz 31.01.2018.
Pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo ar pārvietošanas deklarāciju.
Visērtāk Pārskatu un Kopsavilkumuir ievadīt elektroniski LDC autorizētajā sadaļā.
Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz līgums. Informācija šeit:http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapas - http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ , tās var sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/ ).
Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.

Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus 


 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi