Aktualitātes » Jaunumi

Aknīstes novada pašvaldība pārdod trešās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

 Aknīstes novada pašvaldība pārdod trešās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Augšzemes ielā 22, dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 900 0036, ar kopējo platību 38,5 m2, kas sastāv no 385/1334 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 916,82 (deviņi simti sešpadsmit euro 82 centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR 91,68, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.

Izsole notiks 2018.gada 13.februārī plkst.9:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.gada 9.februārim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi