Aktualitātes » Jaunumi

Par Aknīstes māju vēsturi

 Pateicība visiem, kuri atsaucās Aknīstes Novadpētniecības muzeja aicinājumam par arhitektūras mantojuma saglabāšanu novadā. Pateicība par iesūtītajām fotogrāfijām un aicinājumiem uz saviem īpašumiem, lai tur safotografētu aizejošo vēsturi.

               Uzsveru, ka šis aicinājums vēl joprojām ir spēkā! Joprojām no visa  Aknīstes novada teritorijas tiek gaidītas fotogrāfijas ar māju durvīm, rokturiem, krāsnīm, logiem, rūtotām verandām …. un visas mājas kopējais foto (arī pirtiņas, kūtiņas, klētis utt.) – ja vien tur redzams kaut kas no aizejošā laika būvniecības liecībām.
               Papildus augšminētajam, V.Ancīša  Aknīstes bibliotēka un Aknīstes Novadpētniecības muzejs veic jaunu, kopīgu izpētes darbu – Aknīstes māju vēstures apkopošanu. Ir daļēji apkopota (bet noteikti vēl papildināma!) Dzirnavu un Augšzemes ielas māju vēsture.  Paldies Olgai Voitiškei , Ausmai Bērziņai , Pēterim Siatkovskim par dalīšanos zināšanās!
Mazs ieskats tajā, ko esam uzzinājuši par Aknīstes mājām.
Dzirnavu iela 12 (iepretim Veco ļaužu namam) – pārvesta māja: Gārsenes pagastā bija māja „Zemgaļi”, ko  pārveda uz Aknīsti, pirms tam uz Sibīriju izvedot tās saimniekus Dumbrus. Māja Aknīstē uzcelta pēc 1951.gada. Sākotnēji šeit atradies kurināmā kantoris (iespējams, ka te veica uzskaiti par malkas patēriņu utt.), tad Aknīstes slimnīcas Terapijas nodaļa. Pēc 1956.gada māju sadalīja dzīvokļos, no kuriem vienu dzīvokli piešķīra arī izsūtīto saimnieku Dumbru meitai Ritai Dumbrei.
Dzirnavu iela 5 – ebreja Jozefa Rozentāla celts īpašums. Šeit dzīvojuši 4 Rozentāla ģimenes cilvēki – 1.stāvā bijis drogu veikals (aptieka), 2.stāvā – Rozentālu dzīvoklis. Drogu veikalā varēja „nūpirkt ļūti lobu kremu prīkš ģeimja” – tā A.Kalnaģeidāne no „Virzām”. Pēc 1945.gada līdz Aknīstes rajona izveidošanai te atradās Aknīstes slimnīca; 1970tajos gados – Aknīstes vidusskolas internāts, 1990to gadu 1.pusē – Zemessardzes štābs un dzīvokļi; vēlāk izveidots sociālo pakalpojumu centrs „Saulesstars” un ēdnīca; tagad – frizētava, veļas mazgāšanas vieta, Senioru centrs, interešu kopas „Aknīstes adatiņas” centrs.
Augšzemes 34 (pie apaļā reklāmas staba) – ebreju celtā māja. No 1950. līdz 1957.gadam ēka bija Aknīstes tipogrāfija; 1.stāvā iespieda vietējo laikrakstu „Aknistes Komunars”, 2.stāvā bija laikraksta redakcija un Aknīstes MTS (mašīnu – traktoru stacijas) direktora dzīvoklis. Vēlāk sadalīta dzīvokļos.
Augšzemes 25 – pārvesta māja. Gārsenes pagastā 1930tajos gados celtā mežsarga Kalnieša māja „Gailīši” pārvesta un Aknīstē uzcelta aptuveni 1950.gadā. Gārsenē „Gailīšu” mājai bijis blakus uzbūvēts liels un jauns šķūnis – tas, lai pilnībā iznīcinātu bijušo saimniecību, atvests uz Aknīstes vidusskolu apkurei. Vēlāk, jau Aknīstē, šajā mājā dzīvojis vācu valodas skolotājs Alberts Mežaraups.
               Apzināmies, ka mūsu savāktā vēsture ne tuvu nav pilnīga, tamdēļ aicinām Jūs  - ikvienu aknīstieti, informēt muzeju vai bibliotēku par savu mājas vēsturi.
               Gaidām ziņas par katru māju, kas atrodas Aknīstē:
-        celšanas gads (der arī aptuveni dati),
-         kas mājā atradies/dzīvojis pirms jums,
-        kas mājā atrodas/dzīvo mūsdienās.
-        Protams, ja ir vēsturiskais mājas foto un mūsdienu foto – gaidām arī tos!
               Nāciet, rakstiet vai zvaniet uz V.Ancīša Aknīstes bibliotēku Marija Čūrišķei – marijac@inbox.lv ; tālrunis: 26629773 vai uz Aknīstes Novadpētniecības muzeju Līgai Jaujeniecei – muzejs@akniste.lv; tālrunis: 26436978.
Līga Jaujeniece,
Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāja

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi