Aktualitātes » Jaunumi

V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā izstāde

 

 

 Izstāde ir veidota ar ESF Sociālā fonda atbalstu .Izstādes apmeklētājiem lūgums aizpildīt anketas. Uz anketām attiecas personas datu aizsardzības likums, tāpēc uz laiku,kamēr izstāde būs apskatāma V. Ancīša Aknīstes  bibliotēkā, tā ir reģistrēta Datu valsts inspekcijā, ka iestāde ir tiesīga savākt šīs anketas. 

Neskatoties uz to, ka garīgā labklājība ir būtiska un neatņemama vispārējās veselības komponente, psihiska saslimšana lielai daļai sabiedrības joprojām ir temats, kas saistīts ar aizspriedumiem un stereotipiem. Izstādes "Depresija: no pagātnes līdz mūsdienām" mērķis ir sasaistē ar šī temata vēsturiskajiem aspektiem veicināt sabiedrības izpratni par garīgo veselību un depresiju, kā arī aicināt iedzīvotājus vairāk pievērst uzmanību savai un līdzcilvēku garīgajai veselībai, vienlaikus mazinot mītus un aizspriedumus saistībā ar depresiju - vienu no izplatītākajām psihiskajām saslimšanām gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā kopumā.

 P.Stradiņa medicīnas vēstures muzeja ceļojoša izstāde "Garīgā veselība. Depresija" bibliotēkā apskatāma visu novembra mēnesi.

  

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi